Güncel Dinî Meseleler ve Çözüm Önerileri

Dil, Din, Düşünce ve Yorum Sempozyumu I, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde her yıl düzenlenecek olup bu yıl “Güncel Dini Meseleler ve Çözüm Önerileri” temasıyla yapılacaktır.

Güncel dinî meseleler, dünya çapında çeşitli toplumların karşı karşıya olduğu dinî ve kültürel değişimler, siyasî akımlar, etik tartışmalar ve teknolojik gelişmeler gibi konuları içerir. Bu sorunlar pek çok toplumun değerlerini, inançlarını ve yaşam tarzlarıyla ilgili derin sorunları yansıtır. Din geçmişte ve günümüzde insanların yaşantılarını belirleyen ana unsurlardan biridir. Bundan dolayı güncel dinî meseleler üzerine düşünüp bunlarla ilgili çözüm önerileri sunmak çok önemlidir.

Sizleri “Güncel Dinî Meseleler ve Çözüm Önerileri” temalı sempozyumumuza davet etmekten mutluluk duyarız. Bu sempozyumda; “Dijitalleşme ve Din”, “Kapitalizm, Modernizm ve Sekülerizm gibi Akımların Etkileri”, “Modernizm ve Din”, “Günümüz İnanç Problemleri”, “Özgürlük-Kader”, “Anlam Arayışı”, “Gençlerin Deizm ve Ateizme Yönelmeleri”, “Gençlerde İslami Kimlik ve Kimlik Krizi”, “Günümüz Ahlak Problemleri”, “Din, Değer Eğitimi ve Gençlerin Dine Karşı Tutumu”, “Eğitim Sistemi ve Gençlerin İslamî Eğitimi”, “Gençlerin İslam’a Bakışı ve Değişen Değerler”, “Geleneksel Din Anlayışının Günümüze Taşınması”, “Yeni Dinî Hareketler”, “Dinin Günümüz İnsan Hayatındaki Yeri”, “Edebî-Tasavvufî Metinlerin Güncel Problemlere Yaklaşımı” gibi konularda bildiriler sunulacaktır.

Bu sempozyum, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve “Güncel Dinî Meseleler ve Çözüm Önerileri” konusuna ilgi duyan en az doktora öğrencisi düzeyinde olan herkes için bir imkân sunmaktadır. Sizler de bu imkândan yararlanarak, bu önemli konuda farkındalığınızı arttırabilir, bilgi ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

Bu sene ilki yapılacak olan “Dil, Din, Düşünce ve Yorum Sempozyumu” İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecektir. 3 – 4 Ekim 2024 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmesi planlanan bu sempozyumun teması “Güncel Dini Meseleler ve Çözüm Önerileri” olarak belirlenmiştir. Hızla değişen dünyada güncel dini meselelerin çeşitli yönlerinin ele alınmasını amaçladığımız sempozyuma akademisyen ve araştırmacıları katkı vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla …

Sempozyum Düzenleme Kurulu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi